2021-01-17


Företagslokal på Ehrensvärdsgatan utsatt för anlagd brand

Brandkåren larmades vid 20.51 till en brand i en kontorslokal i ett bostadshus på Ehrensvärdsgatan. När brandstyrkan från centrumstationen kom fram brann det vid entrén till kontoret som ligger i gatunivå i ett flerfamiljshus. Rökdykare kunde snabbt släcka branden och efter lite rökutvädring med en övertrycks fläkt kunde brandstyrkan återgå. En som bor i fastigheten säger att kontoret under helgen utsatts för skadegörelse. Polisen kommer att upprätta en anmälan om anlagd brand. Inga personer skadades vid branden och skadorna på kontoret blev begränsade.