2023-08-12


Flera väktare bevakar den branddrabbade MKB fastigheten på Lindängen

Flera väktare bevakar den branddrabbade fastigheten på Lindängen efter oroligheter under dagen. Vid 22-tiden höll räddningstjänsten fortfarande på med eftersläckningsarbete.