2020-06-19


Felparkerare och P-vakter i bråk på Vaktgatan

Bråk mellan felparkerare och parkeringsvakter på Vaktgatan vid Gröna räcket vid 16-tiden. I nuläget är det oklart om bråket var av den omfattning att någon anmälan behövdes upprättas. Både parkeringsvakterna och felparkeraren lämnade platsen under polisens översyn.