2002-04-15


Fartyget Nord Transporter på grund mycket nära land vid Pepparholmen OBS Danska sidan av Öresundsförbindelsen

Fartyget Nord Transporter på grund mycket nära land vid Pepparholmen OBS Danska sidan av Öresundsförbindelsen. Olyckan skedde tidigare under morgonen.