2003-03-06


Farligt-gotsolycka Ystads hamnområde klockan 15 i dag

Farligt-gotsolycka Ystads hamnområde klockan 15 i dag. En järnvägstankvagn med det brandfarliga ämnet Koldisulfid ( Kolsvavla) började att läcka. Brandkåren uppmanade kringboende att hålla sig inomhus och stänga fönstren. Under eftermiddagen skall brandkårens kemdykare försöka att täta läckan på vagnen. Polisen spärrade av hela hamnområdet i Ystad med långa förseningar på färjetrafiken som följd.