2002-05-18


Ett 90-tal ungdomar fick en dramatisk avslutning på Lundakarnevalen då deras buss började brinna på väg 108 i höjd med Furulund i natt vid 03 tiden

Ett 90-tal ungdomar fick en dramatisk avslutning på Lundakarnevalen då deras buss började brinna på väg 108 i höjd med Furulund i natt vid 03 tiden. Chauffören Nils-Erik Larsson kände röklukt och stannade busen. Då han stannat slog lågorna ut från bussens underrede. Nils-Erik försökte öppna alla ledbussens dörrar men det var något fel med hydrauliken och bara den främre dörren i bussen öppnades. Trots detta lyckades Nils-Erik under lugna former få ut de 90 personerna ur bussen. Detta trots att rök började tränga in i bussen. När väl brandkåren kom till platsen var branden släckt på tio minuter. Branden hade troligen startat i ena hjulhuset och spred sig vidare till bussens motor. En annan buss från Skånetrafiken tog med sig passagerarna och den brunna bussen bärgades från platsen. Den eldhärjade bussen var en extra insatt buss som skulle transportera hem folk från Lundakarnevalen Av Patrick Persson