2019-09-25


Ett 82 meter långt lastfartyg på grund utanför Hittarp vid 21-tiden

Ett 82 meter långt lastfartyg på grund utanför Hittarp vid 21-tiden. Kustbevakningen säde folk till platsen för att kontrollera befälhavaren och att ingen olja läckte från fartyget.