2014-04-22


En våldsam sidokollision vid Nydalatorget

En våldsam kollision mellan två bilar skedde vid 00.30-tiden på Eriksfältsgatan i höjd med Nydalatorget. När räddningstjänsten kom fram satt minst två skadade kvar i var sin bil. Brandpersonalen fick klippa av taken på bilarna för att på ett säkert sätt ta ut de skadade. Vad som orsakat den kraftiga sidokollisionen är i nuläget oklart. Eriksfältsgatan stängdes av i samband med räddnings och bärgningsarbetet. Hur svårt bilförarna skadades vid olyckan är oklart.