2003-05-10


En tillsynsman från de inte auktoriserade vaktbolaget Vaka Larm grep/larmade polisen om att ungdomar utövade skadegörelse på en rivningstomt Ekonomigatan Limhamn

En tillsynsman från de inte auktoriserade vaktbolaget Vaka Larm grep/larmade polisen om att ungdomar utövade skadegörelse på en rivningstomt Ekonomigatan Limhamn. Tillsynsmannen hade enligt egna uppgifter sett 4 ungdomar slå sonder rutor på rivningsfastigheten. Tillsynsmannen ringde då efter polisen som kom till platsen och tog över gripandet av ungarna.