2002-12-11


En större polisstyrka spärrade vid 23 tiden av bland annat Knippelsbron som eventuella bråkiga demonstranter kan begagna sig av för att ta sig från Holmen där de bor

En större polisstyrka spärrade vid 23 tiden av bland annat Knippelsbron som eventuella bråkiga demonstranter kan begagna sig av för att ta sig från Holmen där de bor. Knippelsbron ligger innan centrum av Köpenhamn från holmen sett. Det var en styrka på cirka 70 poliser som kollade alla både bilar och gående som ville passera bron. Även vid andra angränsande gator och broar kollades misstänkta bråkstakar av poliser vid avspärrningar. AV Patrick Persson