2024-01-07


En hel del Malmöbor sökte sig till Öresundsdammarna vid Ribersborg

En hel del Malmöbor sökte sig till Öresundsdammarna vid Ribersborg för att åka skridskor trots osäkra isar på söndagen.