2022-06-22


En dog efter lägenhetsbrand på Stensjögatan

Brandkåren larmades vid 21.26 till en lägenhetsbrand på Stensjögatan i Malmö. När brandstyrkan kom fram kunde man känna röklukt i trapphuset. Snabbt kunde rökdykaren konstatera vilken lägenhet röken kom ifrån. När rökdykarna tagit sig in i lägenheten fan man en svårt rökskadad person. Ambulanspersonal förklarade sedan personen avliden på platsen. Branden var av mindre omfattning och kunde snabbt släckas av rökdykarna. Annan brandpersonal luftade ut trapphus och den berörda lägenheten. Enligt uppgift på platsen tyder det mesta på att det handlar om en olyckshändelse. Men lägenheten spärrades av i väntan på polistekniker då det handlade om en dödsbrand. Inga andra personer skadades i samband med lägenhetsbranden.