2013-09-10


Elever fick bestämma utemiljön på skola

Apelgårdsskolans elever har fått möjlighet att påverka utemiljön på skolan.