2023-08-11


Eftersläckningsarbetet på MKB-fastigheten på Munkhättegatan

Eftersläckningsarbetet på MKB-fastigheten på Munkhättegatan kommer att fortgå under hela natten och morgonen. Vid 23-tiden höll brandpersonal på att eftersläcka med höjdfordon från gatan. Enligt uppgift hade taket rasat ner på flera ställen till våning 5. En hel del av de andra lägenheterna i fastigheten har fått omfattande vattenskador. Under morgondagen kommer MKB att bedöma om den nybyggda fastigheten ska renoveras eller rivas.