2002-09-28


E22-an såg ut som ett slagfält vid 1330 tidens olycka då tre bilar krockat vid Osbyholm

E22-an såg ut som ett slagfält vid 1330 tidens olycka då tre bilar krockat vid Osbyholm. Fem skadade varav två allvarligt fördes till både Lunds och Kristianstads sjukhus. Troligen breror olyckan på en misslyckad omkörning. Två av bilarna krockade front mot front. Dessa bilar blev kraftigt demolerade. Bara en av bilarna stod kvar på vägen de andra två slungades ner i var sitt dike. Av patrick Persson