2013-09-17


E-on tog över två timmar för att stänga gasen

En gasledning in till en villa skadades vid arbete i en trädgård på Rudbecksgatan vid 17-tiden i eftermiddag. Brandkåren larmades när gas under tryck strömmade ut från den skadade gasledningen. Flertalet polispatruller spärrade av hela det stora kvarteret på grund av explosionsrisken. Brandkårens rökdykare riktade en vattenkanon mot den aktuella villaträdgården för att minska explosionsrisken. Personal från E-on gas hade larmats till platsen och efter ca 30 minuter anlände gasarbetarna. En ventil kunde stängas i gatan men gasen strömmade fortfarande ut. Då rekvirerades en grävmaskinist från Staffanstorp som grävde ett hål i gatan så att gasen nu kunde stängas från både hållen. Under denna tid evakuerades ett 30-tal boende i närområdet. En större buss rekvirerades till platsen för att de inte skulle behöva stå utomhus under väntan på att gasen skulle stängas av. Det är inte första gången E-on gas har problem att stänga av gasen i Malmöområdet. För en tid sedan strömmade gas ut i Caroligaraget och även vid det tillfället visade det sig svårt för E-on gas att stänga av gasflödet.