2020-04-24


Det kommunala äldreboendet Harakärrsgården i Åkarp har drabbats hårt av Corona pandemin

Det kommunala äldreboendet Harakärrsgården i Åkarp har drabbats hårt av Corona pandemin. Flera av de äldre på hemmet har dött under den senaste veckan.