2022-09-21


Charlotte Rodenstedt är skaparen av de projektioner som nu visas på fasaderna vid sidan om KB

Charlotte Rodenstedt är skaparen av de projektioner som nu visas på fasaderna vid sidan om KB. Det är en sju minuter lång slinga som handlar om kvarterets historia.