2008-03-08


Bussolycka på Inre Ringvägen i Malmö

En bussolycka inträffade vid 17-tiden på Inre Ringvägen i Malmö i höjd med Ikea. En buss kom av okänd anledning av vägen och körde över två sidoräcken. Trafiken stängdes av under 7 timmar på grund av explosionsrisken. När första räddningsstyrkan från Jägersrostationen anlände till olycksplatsen strömmade gas ut från bussen. Inne i bussen låg den skadade bussföraren oförmögen att ta sig ut. Trots överhängande explosionsrik tog sig ett antal brandmän in i bussen och kunde snabbt ta ut den skadade föraren. Efter ca 20 minuter kunde brandpersonalen lokalisera gaskranarna och stänga av gasen.