2022-01-26


Brandmannen Torbjörn i Malmö går i pension efter 40-år

Torbjörn Petersson gjorde sitt sista arbetspass som brandman i Malmö under tisdagskvällen. Torbjörn har jobbat i Malmö som brandman i 40-år. Han har jobbat under flera brandchefer och sett både det bästa och sämsta av Malmö under åren.