2023-11-29


Brandkåren släckte en källarbrand på Kantatgatan

Brandkåren släckte en källarbrand på Kantatgatan vid 21.20-tiden. Inga personer uppgavs ha skadats vid branden som tros vara anlagd.