2006-09-23


Brandkåren larmades vid 00

Brandkåren larmades vid 00.10-tiden till en anlagd brand på Blankebäcksskolan i Oxie. Branden hade startat i ett sopförråd men spred sig till skolans matsalsbyggnad. Efter ca 30 minuter var branden under kontroll och brandmännen fick för säkerhets skull såga upp en del av taket på byggnaden för att försäkra sig om att branden inte hade spridit sig i mellantaket.