2018-12-04


Brandkåren larmades till en ljudande brandvarnare på Persborgsgatan

Brandkåren larmades till en ljudande brandvarnare på Persborgsgatan vid 20.50-tiden. Ingen större brand kunde ses på platsen i inledningsskedet.