2006-01-16


Brandkåren larmades till en brand på Pågatågs stationen i Oxie vid 20-tiden i kväll

Brandkåren larmades till en brand på Pågatågs stationen i Oxie vid 20-tiden i kväll. När räddningsstyrkan från Jägersrostation kom fram brann en stor del av stationen. Styrkeledaren nödgades kalla på förstärkning av en tankbil från Hylliestationen. Samtidigt begärde han att tågtrafiken skulle stoppas. Efter ca 30-minuters släckningsarbete var branden släckt och tågtrafiken kunde åter släppas på. Vad som orsakat branden i den öppna stationen är inte känt men troligen är den anlagd säger en i räddningsstyrkan.