2021-02-20


Brandbomb mot entré till hyreshus på Gullviksborg

Räddningstjänst och polis larmades vid 00.06 till en explosion/brand i en entré till ett trevånings hyreshus på Gymnasistgatan. När brandstyrkan kom fram brann det i entrédörren. En del rök hade spritt sig in i trapphuset och kunde snabbt vädras ut av brandkårens rökdykare. Branden i dörren kunde snabbt släckas av brandpersonal. I nuläget verkar någon form av föremål med brandfarlig vätska kastats mot dörren. Polis förhörde boende i fastigheten om iakttagelser i samband med händelsen.