2016-08-01


Brandattentat mot polisbil på Rosengård

En polisbil stacks vid 21-tiden i brand på Rammels väg Rosengård. Polispersonal och brandpersonal kunde släcka branden innan den spred sig till hela polisbilen. Enligt uppgift har branden anlagts i bakänden på den parkerade polisbilen. Polisen spärrade av ett avsnitt på Rammels väg och en bit på gården för att polispersonalen skulle kunna arbeta ostört. Polisbilen bärgades sedan in för teknisk undersökning. Vid 22-tiden hade polisen inte gripit någon misstänkt för branddådet mot polisbilen.