2015-12-30


Brand vid planerat flyktingboende i Lund

En nerlagd skolbyggnad eldhärjades strax efter 03 i natt på Kulramsvägen i Lund. När första brandstyrkan från Lundastationen kom fram såg men lågor från ett av klassrumen i den nerlagda skolan. Rökdykare med slangledning sattes in för släckning. När ytterligare styrkor kom fram sattes två skärsläckare in i släckningsarbetet i takkonstruktionen på träbyggnaden. Branden hade spritt sig upp i takkonstruktionen och var svår att nå för brandpersonalen. Men efter cirka 20 minuters skärsläckningsarbete var branden nerdämpad. Närboende upplyste om att kommunen ansökt om bygglov för ett flyktingboende på platsen. Detta skulle de närboende fått information om planerna i julhelgen. Polis och räddningstjänst hade fått besked om att de gamla skolbarackerna var under rivning. I nuläget misstänker polisen mordbrand då någon naturlig förklaring till branden inte går att finna. Släcknings och eftersläckningsarbetet kommer att pågå flera timmar enligt räddningsledningen.