2013-08-27


Brand vid bilverkstad på Västkustvägen

Brandkåren larmades vid 01.15-tiden till en brand vid bilverkstad på Västkustvägen i Malmö. När brandstyrkan kom fram brann det kraftigt att i en personbil intill verkstadsbyggnaden. Bilbranden kunde snabbt släckas. Byggnadens vägg hade påverkats av branden och kontrollerades av brandpersonal med värmekameror. I nuläget rubricerar polisen branden som skadegörelse genom brand.