2013-07-17


Brand på PGA golfbanan utanför Bara

Brandkåren från Malmö och Svedala larmades vid 03.50-tiden till PGA-golfbanan utanför Bara. Nattpersonalen på golfhotellet hade upptäckt att det brann i en större träbyggnad en bit ut på golfanläggningen. När brandstyrkorna kom fram brann det ordentligt i ena gaveln på träbyggnaden som används för golfutbildning. Flera slagledningar drogs fram och efter ca 20 minuter hade brandpersonal från båda brandkårerna lyckats att slå ner branden. En hävare restes mot byggnadens tak för att eftersläcka en eventuell brand i en vägg. Enligt brandbefälet på platsen kom brandkåren i grevens tid. "Tio minuter senare hade vi haft en betydligt mer omfattande brand", säger han. I nuläget är det oklart hur branden startat. Men vid den aktuella gaveln står en större elektrisk maskin. I nuläget verkar det som det mesta av den elektroniska utrustningen som används vid golfutbildningen klarat sig utan skador.