2014-03-01


Brand på Kopparbersgatan var ånga

Larm om industribrand på Kopparbergsgatan vid 23-tiden visade sig vara vattenånga från takventiler.