2020-10-14


Brand på hotell Mäster Johan 16.20-tiden

Brand på hotell Mäster Johan 16.20-tiden. Enligt uppgift skall det ha brunnit i en rökkanal. Brandkåren kunde lämna platsen efter ca 40 minuter.