2003-03-21


Brand på Bergsgatan Malmö vid 1730 tiden i dag

Brand på Bergsgatan Malmö vid 1730 tiden i dag.