2002-11-14


Brand lägenhet/kök våning 20 Kronprinsen klockan 16 i dag

Brand lägenhet/kök våning 20 Kronprinsen klockan 16 i dag. En mansperson fördes med ambulans till UMAS med rökskador som han ådragit sig vid köksbranden. Brandkåren släckte branden med en mindre vattensläckare som man tog med sig upp i hissen. Brandmännen förberedde att koppla upp vatten i den såkallade stigarledningen en fast vattenledning som går hela vägen upp i Malmös högsta bostads byggnad. Dock behövdes aldrig denna möjlighet användas. Av Patrick Persson