2020-01-10


Brand i villagarage Svedala

Brandkåren i Svedala larmades vid 20.30-tiden till en brand i ett villagarage på Glasmästaregatan i Svedala. När första brandstyrkan kom fram tömdes ett antal pulversläckare för att dämpa branden. Några minuter senare kom rökdykare fram och släckning med slangledning påbörjades. Efter några minuter var branden släckt. Brandpersonalen kontrollerade sedan att branden inte spritt sig vidare till villan. Vad som orsakad garagebranden är i nuläget oklart.