2004-12-31


Brand i villagarage på Domherrevägen i Löddeköpinge vid 02

Brand i villagarage på Domherrevägen i Löddeköpinge vid 02.40-tiden i morse. Två förbipasserande yngre män hjälpte de boende i huset att rädda en bil och husvagn bort från det brinnande garaget. Brandkåren lyckades att rädda boningshuset, men garaget blev i det närmaste utbränt. De två unga männen skadades av brandröken som de fått i sig då de hjälpte till att rädda saker från garaget. Brandmän tog hand om ynglingarna och gav dem syrgas i väntan på ambulanserna. En av ynglingarna sade sig lida av astma sedan tidigare. Troligen var skadorna inte så allvarliga. Vad som orsakat branden är oklart men raketer kan inte uteslutas, säger brandmännen på platsen.