2002-12-05


Brand i vårdboende på Tornfalksgatan Malmö vid 0430 tiden i morse

Brand i vårdboende på Tornfalksgatan Malmö vid 0430 tiden i morse. Brandkåren fick först in ett automatiskt brandlarm senare visade sig att personalen själva hade med handbrandsläckare släckt en brand i ett plastbord stående på en inglasad balkong på fjärde våningen. Branden startade troligen på grund av ett stearinljus som antände plastbordet. Röken satte igång brandlarmet och personalen kunde själva släcka branden snabbt. Ingen utrymning av de boende på hemmet var nödvändig. En i personalen ådrog sig lindriga rökskador men behövde ej åka med i ambulans. Av Patrick Persson