2003-04-04


Brand i uthus Fågeltofta vid 1730 tiden i kväll

Brand i uthus Fågeltofta vid 1730 tiden i kväll. Branden startade som en gräsbrand men spred sig vidare i båsten till en förrådsbyggnad innan brandkåren kom till platsen.