2008-07-31


Brand i stubbåker vid Krombyvägen

Brand i stubbåker vid en gård på Krombyvägen utanför Malmö vid 20-tiden i kväll.