2019-10-24


Brand i sopkärl orsakade rök i trapphus på Dammfri

Brandkåren larmades vid 17.40-tiden till en rökfylld trappa på Dammfrivägen. När brandstyrkan kom fram kunde rökdykarna snabbt finna brand i sopkärl. Branden släktes och sopkärlet som brunnit togs ut på gården. Brandpersonal med en övertrycksfläkt luftade ut trapphuset innan brandstyrkan återgick. Vad som orsakat branden i sopkärlet är i nuläget oklart.