2023-12-10


Brand i sophus på Vendelfridsgatan

Brand i sophus på Vendelfridsgatan vid 20.40-tiden Rökdykare släckte de brinnande sopkärlen och drog sedan ut dem ur sophuset. I nuläget vet man inte hur sopkärlsbranden startat.