2020-06-16


Brand i sophus på Hallingsgatan

Brandkåren larmades vid 21.21 till en sophusbrand på Hallingsgatan. När brandpersonalen kom fram kunde man se rök och lågor inne från sophuset. Rökdykare släpade ut brinnande sopkärl som släcktes av rökdykare utanför byggnaden. I nuläget är det oklart hur branden uppstått.