2020-08-30


Brand i sophus på Censorsgatan

Brand i sophus på Censorsgatan vid 23.40-tiden. Rökdykare kunde snabbt släcka brinnande sopkärl i sophuset.