2013-11-19


Brand i rivningsfastighet på Skolgatan Burlöv

Brandkåren i Burlöv larmades vid 18-tiden till en kraftig brand i en rivningsfastighet på Skolgatan i Burlöv. När Brandstyrkan från Burlöv kom fram brann det ordentligt på bottenvåningen i tvåvåningsfastigheten som tidigare varit en skola. Rökdykare sattes in för invändig släckning och genomsökning av de rökfyllda delarna av byggnaden. Efter ca 20 minuter var det mesta av branden nersläckt. Brandpersonal från Centrumstationen i Malmö kom med ett höjdfordon som restes mot byggnadens tak för kontroll så brand inte spritt sig upp på taket. Under kvällen kommer brandpersonalen att ägna sig åt eftersläckning i de branddrabbade lokalerna. Enligt uppgift skall ungdomar tidigare tagit sig in i rivningslokalerna. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart men mycket talar för att den var anlagd.