2002-04-08


Brand i Pellets fabrik Kocksgatan i Malmö under hela dagen startade vid 0915 tiden

Brand i Pellets fabrik Kocksgatan i Malmö under hela dagen startade vid 0915 tiden.