2002-12-08


Brand i Örtagårdsskolan på Hårds väg Rosengård Malmö klockan 20

Brand i Örtagårdsskolan på Hårds väg Rosengård Malmö klockan 20.45 i kväll. Någon hade antänt ett klassrum genom att först krossa rutan från utsidan och sedan antänt inne i lokalen. När brandkåren kom fram brann det med öppna lågor inne i klassrummet. Branden släcktes av en av brandkårens rökdykargrupper. Brandkåren satte in flera rökdykargrupper, en fran varje sida på skolan. Först visste man inte om det rörde sig om en eller flera bränder i skolan. Skadorna blev omfattande i klassrummet och i angränsande utrymmen uppstod rökskador. AV Patrick Persson