2002-09-14


Brand i oljetank vid gammla Pilen-linjen Skeppsbron i Malmö

Brand i oljetank vid gammla Pilen-linjen Skeppsbron i Malmö. Brandmännen använde sig av skum för att släcka branden i pumphuset till den stora oljetanken. Brandkåren kom till platsen vid 2330 tiden brann det i en brunn och själva pumphuset. Troligen är branden anlagd.