2002-04-01


Brand i oljesistern på Terminalgatan 6 i Malmö vid 02 tiden i natt

Brand i oljesistern på Terminalgatan 6 i Malmö vid 02 tiden i natt. Branden startade troligen i samband med en överpumpning.