2007-04-18


Brand i mindre garagebyggnad på en gård som ligger vid Mor Marnas väg utanför Malmö vid 23-tiden i kväll

Brand i mindre garagebyggnad på en gård som ligger vid Mor Marnas väg utanför Malmö vid 23-tiden i kväll. Tack vare en snabb insats från brandkårerna i Malmö, Burlöv och Lund kunde både stall och boningshus räddas.