2003-03-25


Brand i Linjebuss mitt i Dalby

Brand i Linjebuss mitt i Dalby. Branden startade i bussens motorutrymme och både bussförare och passageraren i bussen uppmärksammade branden genom den kraftiga rökutvecklingen. Passageraren larmade brandkåren via mobiltelefon och föraren påbörjade släckning med bussens pulversläckare. Troligen beror branden på en brusten bränsleledning.