2002-02-22


Brand i lägenhet på V Ryttmästaregatan i Malmö vid 130 tiden i kväll

Brand i lägenhet på V Ryttmästaregatan i Malmö vid 130 tiden i kväll. Brandkårens rökdykare hade stora problem att ta sig in i lägenheten som var utrustad med en säkerhetsdörr. Man använde sig av både kapmaskin och släggor. Det tog över 5 minuter att forcera dörren. Väl inne kunde rökdykarna snabbt släcka en mindre brand. Strax innan man fick upp dörren till lägenheten erbjöd sig polisens instsstyrka att hjälpa till med dörren. Men de han inte fram med sin utrustning innan rökdykarna hade kommit in. Malmö brandkår använder enligt uppgift till mig andra metoder att forcera sökerhetsdörrar än brandkårerna i Göteborg och Stockholm.